(korzystając z naszej oferty nie ma potrzeby czytania rozporządzeń i wnikliwej analizy ustaw)

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym