Egzamin jest głównie przeznaczony dla:

  • kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego,
  • kadry zarządzającej przedsiębiorstwami i urzędami administracji publicznej,
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych,
  •  a także wszystkich osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać państwowe potwierdzenie swojej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego, rachunkowości i marketingu i tym samym zwiększyć kompetencje na rynku pracy.

Głównym zadaniem rady nadzorczej jest prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Nadzór obejmuje całą działalność spółki, czyli nie tylko tę, która realizowana jest przez zarząd. Z kolei stałość nadzoru wyraża się w tym, że jest on wykonywany przez cały rok obrotowy spółki.

Egzamin odbywa się w Warszawie i składa się z dwóch części. Części testowej i części ustnej. Na części testowej dostajemy test jednokrotnego wyboru (tylko jedna propozycja odpowiedzi jest prawidłowa) składający się z 100 pytań. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 100 minut.  Kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 75 punktów dopuszczani są do części ustnej, która odbywa się w ten sam dzień.  Punkt otrzymujemy za wskazanie prawidłowej odpowiedzi. Za udzielenie błędnej odpowiedzi – zero punktów.

Na części ustnej kandydat odpowiada na 3-4 pytania przed trzy osobową Komisją.  Podchodzący do egzaminu zazwyczaj obawiają się części ustnej. Mimo to, zdawalność tego etapu egzaminu jest bardzo wysoka i wynosi około 95 %.

Mediana wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych w 2018 roku wyniosła 47 tys. zł rocznie. 
Zdecydowanie najwięcej zarabiają przewodniczący rad.  Zarobki przewodniczących były o 39 proc. wyższe od wynagrodzeń wiceprzewodniczących i o 54 proc. większe niż płace członków rady nadzorczej.
Egzamin nie jest trudny i każdy może się do niego przygotować.  Do egzaminu przygotowywaliśmy wielokrotnie osoby wybrane do rady nadzorczej przez załogę. Osoby te nierzadko całe życie pracowały fizycznie i wcześniej nie miały kontaktu z tematyką występująca na egzaminie. Mimo to potrafiły się przygotować i zdać egzamin z bardzo dobrym wynikiem.
Dla tych którzy nad tym nie przysiądą i nie nauczą się  – egzamin będzie trudny.
Czas potrzeby na przygotowanie do egzaminu jest sprawą indywidualną, zależy m.in. od posiadanej wiedzy i  motywacji do nauki. Średni czas przygotowań oceniam na 6 tygodni dla osoby pracującej i uczącej się po pracy. Zaznaczamy, że jest to średni czas przygotowania. Z naszej oferty korzystały osoby, które zdały egzamin po 3 tygodniach przygotowań, a także osoby, które na przygotowanie do egzaminu potrzebowały 3 miesięcy.
Podczas nauki polecamy technikę zarządzania czasem zwaną Pomodoro. Więcej informacji na stronie: http://reszka.edu.pl/darmowe-materialy/zarzadzanie-czasem-pomodoro.html
 
Polecamy zapoznać się z artykułem “Jak zdać egzamin na członka rady nadzorczej?”
Obecnie nie ma wymogu dotyczącego wykształcenia. Każdy może podejść do egzaminu i uzyskać państwowe potwierdzenie swojej wiedzy w formie dyplomu.
Nie ma także wymogu odbywania jakiegokolwiek kursu.
 
Wymagania dla osób, które są powoływane do rady nadzorczej wymieniamy poniżej.
 
Członkiem rady nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa może zostać wyłącznie osoba, która posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.
Osoba taka musi złożyć egzamin lub spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF).
 
Osoby zwolnione z egzaminu (b-g) nie są wpisywanie do bazy osób, które zdały egzamin, nie otrzymują dyplomu ani potwierdzenia. W chwili powołania do rady nadzorczej przedstawiają dokumenty uprawniające do zwolnienia z egzaminu.
Egzaminy są organizowane przeciętnie co 2 tygodnie. Na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych publikowane są terminy najbliższych egzaminów. Znajdziemy tam także kwestionariusz i wniosek
Średni czas oczekiwana na egzamin to 3-4 tygodnie. Najlepiej po wstępnym przygotowaniu , gdy mamy orientacje ile czasu może zająć nam nauka,  zadzwonić, zapytać o wolne terminy i poprosić o rezerwację. Następnie wysłać kwestionariusz wraz z wnioskiem, potwierdzeniem opłaty egzaminacyjnej i kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
 
Wyznaczony termin egzaminu i dokonanie wpłaty daje dużą motywację do nauki i dlatego polecamy zapisać się na egzaminu w krótkim okresie od rozpoczecia nauki.
 
Numer telefonu do osoby z Ministerstwa Aktywów Państwowych u której można zapisać się na egzamin: 22 695 85 11, 22 695 89 67.
Egzaminy odbywają się w Warszawie,  ul. Krucza 36 / Wspólna 6.
Kursy stacjonarne nie są tak dobre jak się reklamują.  
Wśród naszych klientów jest wiele osób, które odbyły kurs stacjonarny, po którym nie czuły się w żadnym stopniu przygotowane do egzaminu i postanowiły skorzystać z naszej oferty.
Odzywają się do nas także takie osoby, które po kursie tradycyjnym podchodzili kilkukrotnie do egzaminu, aż doszły do tego,  że problem leży w prawidłowości odpowiedzi do pytań testowych otrzymanych na szkoleniu. Każdy ośrodek samodzielnie przygotowuje odpowiedzi i mało który przykłada się do tego.

Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu udało nam się przygotować innowacyjny i efektywny sposób nauki. Skuteczność naszej metody jest  kilkukrotnie wyższa niż tradycyjnych, stacjonarnych kursów, a  zdawalność naszych klientów za pierwszym podejściem wynosi ponad 95 %. Zdawalność za pierwszym podejściem po tradycyjnym kursie stacjonarnym to tylko 20%.
Oferowany przez nas pakiet w zupełności wystarczy w skutecznym przygotowaniu się do egzaminu. Nie ma potrzeby korzystania z innych kursów, bądź literatury.
Jesteśmy pewni, że dzięki naszej ofercie skorzystają Państwo dużo więcej niż z organizowanych kursów stacjonarnych i to za dużo mniejsze pieniądze. Do każdego klienta podchodzimy indywidulanie.

W naszym pakiecie szkoleniowym znajdziesz wszystko to, co jest potrzebne do skutecznego przygotowania na egzamin.
Ofertę szczegółowo opisaliśmy tutaj.

Stosunek pytań na egzaminie testowym:

Kodeks cywilny – 10 pytań

Prawo upadłościowe- naprawcze – 3 pytania

Kodeks spółek Handlowych – 25 pytań

Rachunkowość finansowa – 25 pytań

Rachunkowość zarządcza    –  2 pytań

Analiza Finansowa – 3 pytań

Restrukturyzacja finansowa – 3 pytań

Wycena wartości firmy – 3 pytań

Swoboda działalności gospodarczej – 3 pytań

Prawo antymonopolowe – 2 pytania

Pomoc publiczna – 3 pytania

Komercjalizacja i prywatyzacja – 5 pytań

Prawo Socjalne – 2 pytania

Rynek Kapitałowy – 6 pytania

Ład korporacyjny – 2 pytania

Marketing i zarządzanie / Biznes plan – 5 pytań

Opłata egzaminacyjna wynosi 850 zł. W cenie wliczony jest obiad, który serwowany jest po części testowej, podczas oczekiwania na wyniki.
W sytuacji niezdania egzaminu w którejś z dwóch części, można przystąpić do ponownego egzaminu w innym terminie. Wówczas wymagane jest zdanie obu części egzaminu i ponowne wniesienie opłaty egzaminacyjnej.

Do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych mogą przystąpić również osoby, które nie odbyły tradycyjnego szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
Obecnie około 40 % podchodzących to osoby, które zgłosiły się indywidualnie na egzamin. Wszyscy kandydaci są równo traktowani przez Komisję.
Od kilku lat osoby zasiadające w Komisji Egzaminacyjnej maja zakaz wykładania na kursach stacjonarnych przygotowujących do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
Nie zdarzyło się, aby ktoś odezwał się do nas po egzaminie z przypuszczeniem, iż był potraktowany inaczej niż inne osoby.

Obecna cena za kompleksowy pakiet szkoleniowy wraz z możliwością konsultacji z naszym trenerem wynosi 999 zł. Koszty wysyłki wliczone. Możliwość zapłaty przelewem bądź przy odbiorze (cena taka sama). Wysyłka w ciągu 24 godzin od zamówienia.

Zamówienia można dokonać poprzez formularz, telefonicznie pod numerem 692 597 337 lub pisząc na maila marcin@reszka.edu.pl

Wniesiona opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu przed terminem zamknięcia listy uczestników egzaminu przeprowadzanego w danym terminie, na wniosek osoby składającej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Lista uczestników jest zamykana zazwyczaj na 9 dni przed egzaminem.

Fragmenty relacji, które otrzymaliśmy po egzaminach naszych klientów: https://nadzorcze.edu.pl/referencje  

Wszystkie relacje są prawdziwe i do wglądu w naszej siedzibie.

Jeśli publikujemy informacje otrzymane od klientów po ich egzaminie, to podpisujemy je tylko z imienia. W przeszłości duża część osób nie chciała aby znajomi/współpracownicy wiedzieli, że mają zdany egzamin.

Zajmuję  się  tym  od  roku 2007 i nie znajdziecie Państwo żadnej negatywnej opinii w  internecie na mój temat.

Profil na linkedin http://www.linkedin.com/in/marcin-reszka-3271b782
Profil na goldenline: http://www.goldenline.pl/marcin-reszka3
Firma na facebooku: http://www.facebook.com/Reszkaedupl

Przygotowuję   także do  egzaminu   na   doradcę inwestycyjnego.  Jest  to najtrudniejszy egzamin  w Polsce.
Moje referencje można przeczytać na stronie: http://reszka.edu.pl/referencje.html
Marcin Reszka – trener i właściciel firmy

Osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF).

Osoby takie nie są wpisywanie do bazy osób, które zdały egzamin, nie otrzymują dyplomu ani potwierdzenia . W chwili powołania przedstawiają dokumenty uprawniające do zwolnienia z egzaminu.
 

Słowa kluczowe: rada nadzorcza egzamin, rada nadzorcza kurs, kurs do rad nadzorczych, rada nadzorcza, rady nadzorcze, rada nadzorcza szkolenie, członek rady nadzorczej egzamin, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, członek rady nadzorczej kurs, doradca inwestycyjny, doradca inwestycyjny kurs, doradca inwestycyjny egzamin, szkoelnie do rad nadzorczych, szkoelnie na doradcę inwestycyjnego, Warszawa, Gdańsk, Toruń, Rzeszów, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź, Szczecin, Poznań, Ministerstwo Aktywów Państwowych