Egzamin do rad nadzorczych 18.05.2024

Informacja z egzaminu dla kandydatów na członków rady nadzorczej, który odbył się 18.05.2024- Do egzaminu podeszło 29 osób. Test zdało 13 osób. Odezwało się do nas pięciu naszych klientów. Test zdany z bardzo dobrymi wynikami. Jedna z osób poległa na ustny. 

Pełna relacja i pytania które padły na ustnym dostępne bezpłatnie dla naszych klientów (do 6 miesięcy od zakupu pakietu szkoleniowego).