SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
18.12.17

Informacje z egzaminów 2,3,16 i 17 grudnia 2017


Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj informacje, które otrzymaliśmy od osób, które zdawały egzamin 2, 3, 16 i 17 grudnia 2017 roku.

Egzamin 17.12.2017

"Dzień dobry panie Marcinie,

zdałem egzamin 17.12 za pierwszym podejściem. Sporo nowych pytań z prawa
gospodarczego UE, z ustawy o zarządzaniu mieniem i ustalaniu wynagrodzeń,
część pytań z nowymi wariantami odpowiedzi(ostatnią godzinę egzaminu
poświęciłem na sprawdzanie odpowiedzi z ustawami). Egzamin zdało 5 osób na
27, wszyscy zdali zdali ustny, który poszedł ekspresowo ok 40 minut na
wszystkich uczestników. Pytania były krótkie i rzeczowe.

Moje pytania na ustnym:
Co powinna zawierać uchwała RN?
Co to jest koszt, co to jest wydatek? Podać przykład wydatku który nie jest
kosztem i kosztu, który nie jest wydatkiem.
Kiedy mówimy o spółce publicznej?"

Egzamin 16.12.2017

„Witam.

Udało mi się zdać w dniu dzisiejszym egzamin. Zdawało 28 osób, 8 zdało pisemny, jedna osoba nie zdała ustnego. Mój wynik 106, gdzie przy pracy nad Pana materiałami wynik oscylował na poziomie 95% z testów. Na pewno bez Pana materiałów nie zdałbym egzaminu. Pytania na ustnym były różne, ale wszystkie z zakresu, który znajduje się w Pana pakiecie. Reasumując, trzeba być bardzo dobrze przygotowanym na egzamin.”

 

Egzamin 3.12.2017

"Panie Marcinie,
Zdałam za pierwszym podejściem 3.12. Uczyłam się praktycznie z Pana materiałów. Strategią moja to robienie testów i jeszcze raz testów, codziennie, najpierw za Pana bazy, a potem papierowo. Przed egzaminem przeczytałam kilka razy ustawę o zarządzaniu mieniem, wynagrodzeniach, nową ustawę kominową i nauczyłam się struktury KSH, co bardzo pomogło przy sprawdzaniu odp. w ustawach. Test napisałam bardzo szybko, zostało mi ok. 20 pytań do sprawdzenia, na co miałam ponad godzinę. Utrudnieniem na egz. Jest to, że ustawy nie mają przedzielonych artykułów, czy paragrafów (jeden ciąg tekstu). Otrzymałam 119 pkt. (drugi wynik). Do ustnego przeszło 13 osób, przede mną nie zdało chyba 4, nie wiem co było potem. Pytania, które były zanim wyszłam:
-  Co to jest oferta publiczna
-  WNiP – co to jest, gdzie się znajduje w bilansie, składowe
-  Co to jest wartość firmy, kiedy powstaje?
-  Co zawiera uchwała RN i czy termin wejścia w życie jest zawsze w dniu podjęcia uchwały, jaka jest data na uchwale przy głosowaniu obiegowym
-  W jakich sprawach Rada ?nadzorcza nie może podejmować uchwał zdalnie? (w sprawach osobowych, wszędzie tam, gdzie jest glosowanie tajne)
-  Prawa majątkowe z akcji
-  Co to jest podmiot realizujący misję publiczną (zgodnie z ustawą o zarzadzaniu mieniem państwowym)
-  Rola kierownika jednostki w badaniu sprawozdania
-  Jakich funkcji nie może pełnić członek Rady Nadzorczej (zgodnie z ustawą o zarzadzaniu mieniem państwowym)
-  Co to jest boznes plan
-  RZiS i bilans – różnice i wspólne części
-  Kompetencje Rady w stosunku do członków zarządu
-  Co to jest analiza finansowa, wskaźniki
-  Komu może przekazać uprawnienia prezes Rady Ministrów
-  Po co tworzy się politykę rachunkowości
-  Uprawnienia, które może przekazać prezes Rady Ministrów"

Egzamin 2.12.2017

„Witam Panie Marcinie,

przygotowane przez Pana materiały były bardzo pomocne w nauce do egzaminu. W dn. 02.12.17 zdałem z wynikiem 121 pkt. (pierwsze podejście). Ustny to już formalność. Przygotowywałem się przez ok. 4 tygodnie po 1,5-3 h dziennie. Z tego co widziałem na ustnym, test zdała jeszcze przynajmniej 1 osoba, która korzystała z Pana materiałów (charakterystyczne teczki).

Pozdrawiam

Igor”

"Szanowny Panie Marcinie,

W dniu 2 grudnia 2017 roku do egzaminu przystąpiło 30 osób, część pisemną zdało 11. Dużo nowych pytań spoza puli, w tym sporo rachunkowości, ale mając przed oczami ustawę o rachunkowości można było spokojnie na część odpowiedzieć. Pana materiały okazały się w zupełności wystarczające zarówno do zdania w pierwszym podejściu części pisemnej, jak i ustnej. Komisja dość długo liczyła wyniki i ustny rozpoczął się dopiero o godz. 15:30. Ustny zdało 9 osób. W puli pytań pojawiło się kilka zaskakujących i część dobrze znanych pytań, każdy dostawał 3 lub 4 pytania, poniżej część z nich:

- prokura;

- czym są akcje - akcja jako prawo i dokument (+ opis wszystkich, komisja pytała też o gratisowe i winkulowane);

- pomoc publiczna (podstawowy podział + opis);

- mandat a kadencja;

- rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych (+ opis)

- rada wierzycieli (jej zadania i podstawowe informacje);

- różnica między kapitałem zapasowym a rezerwowym (+ jakie środki do nich wpływają);

- aktywa trwałe a aktywa obrotowe (podstawowy podział, różnice);

- Rada ds. Spółek Skarbu Państwa (czym się zajmuje, kto powołuje skład);

- kto musi publikować sprawozdania finansowe;

- zaskarżenie uchwał w spółce z.o.o. (kto może skarżyć, na jakiej podstawie, co dalej z tym);

- spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (co to znaczy + wymienić kilka);

- czynności likwidatora i jego wynagrodzenie (według ustawy z 2016 roku);

- funkcjonowanie spółki powstałej w wyniku komercjalizacji;

- odprawa dla członka zarządu w spółce Skarbu Państwa (komu przysługuje, jak wysoka, kiedy);

- wysokość wynagrodzenia dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (według ustawy z 2016 roku);

Bardzo serdecznie dziękuję za nieocenioną pomoc, każdemu można polecić Pana materiały z gwarancją zdania.

Pozdrawiam! „

Aktualności
29.03.21Egzamin 27.03.2021
Do sobotniego (27.03.2021) egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych podeszło 13 osób.
Test zaliczyło 6 osób i 5 z tych osób zdały ustny.
Wśród tych 5 osób, były co najmniej 3 osoby, które przygotowywały się z naszego pakietu szkoleniowego.
Gratulujemy!


zobacz więcej
18.03.21Informacja z egzaminu 13 marca 2021 roku
13 marca odbył się egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Do egzaminu podeszło 7 osób. 5 z tych osób zdało test, a 3 osoby ustny. Wśród osób, które zdały całość była co najmniej jedna osoba, która korzystała z naszego pakietu szkoleniowego. Jesteś naszym klientem i chcesz wiedzieć jakie były za pytania na ustnym? Napisz maila na marcin@reszka.edu.pl. Przy okazju wyślemy także aktualizację.
zobacz więcej
18.02.21Egzaminy ruszają!
Po 4 miesięcznej przerwie Ministerstwo Aktywów Państwowych rusza z egzaminami dla kandydatów na członków rad nadzorczych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/termin-i-miejsce-przeprowadzenia-egzaminu
zobacz więcej