SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
19.09.16

Informacje z egzaminu 17 i 18 września 2016


Pierwsze egzaminy po wakacyjnej przerwie za nami. Poniżej relacje otrzymane od naszych klientów, którzy podchodzili do tych egzaminów. Gratulacje dla osób, które zdały!

Egzamin 18.09.2016

„Egzamin zaliczony. Pisemny na 125 pkt i 2 miejsce w punktacji generalnej :) lider także korzystał z Pana materiałów. Było kilka nowych pytań szczególnie dotyczących świeżej ustawy kominowej.

Na ustnym usłyszałem pytania dotyczące pomocy publicznej, ujemnych kapitałów w bilansie i czy może być kapitał własny ujemny oraz w jakich przypadkach walne zgromadzenie nie uchwali sprawozdania finansowego. Komisja przyjazna.

Podchodziły do egzaminu chyba 33 osoby zdało 11 (1 osoba nie zdała ustnego).

Bardzo dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam, Piotr”

 "egzamin 18.09.2016 r.  wynik 104 pkt za pierwszym podejściem. Parę pytań nie było w bazie, parę miało zmienioną kolejność odpowiedzi.  Zdawało chyba w granicach 35-40 osób. Egzamin pisemny zaliczyło 12 osób. Ja wchodziłem na egzamin ustny jako trzeci. Pan przede mną uczył się również z Pańskich materiałów i również zdał. Moje pytania na ustnym:
1. regulamin rady nadzorczej
2. sprzedaż uregulowana w Kodeksie cywilnym
3. tworzenie spółki akcyjnej
Komisja złożona z samych panów, bardzo życzliwie nastawiona.

Miałem wrażenie, że duża grupa ludzi była po zorganizowanych kursach i podchodziła do egzaminów już kolejny raz. Jednak jak się okazało zupełnie nie gwarantowało to sukcesu.

Bardzo dziękuję, jestem przekonany że bez Pańskich profesjonalnie opracowanych materiałów osiągnięcie tego sukcesu nie byłoby możliwe!

Pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze dziękuję.

Łukasz D."

 

„Witam Serdecznie Panie Marcinie,

po pierwsze dziękuję za przygotowane materiały.

Pisemny zaliczony z zgodnie z oczekiwaniami tj. 121 pkt.

Ustawa "kominowa" z 09.06.2016 r. była novum na egzaminie, ale tekst jej był w segregatorze i można było bez problemu odpowiedzieć na 3 pytania z testu na jej podstawie.

Widziałem jeszcze kilka (min. 4) innych osób z Pana materiałami.

Ustny do przodu.

Zdawałem jako 2. osoba i osoba zdająca przede mną korzystała także z Pana materiałów i zdała.

Kolejność na ustnym (losowa?), gdyż osoby po mnie miały także niższe wyniki z testu.

Zdawało ca. 35 osób, do ustnego przeszło 12 osób.

Pytania na ustnym to:

1) Czy wszyscy pracownicy wybrani przez załogę przedsiębiorstwa mogą zasiadać w RN?

   Tutaj chodziło komisji o wymienienie katalogu osób, które nie mogą zasiadać w RN.

   tj. członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik zakładu lub oddziału, zatrudnionego adwokata, radca prawny,

       głównego księgowego oraz pracownicy podlegający bezpośrednio pod zarząd lub likwidatora

2) Co chciałbym jako członek RN zobaczyć w planie rzeczowo-finansowym przedstawionym przez zarząd RN?

Prawidłowa odp. wg członka komisji to:

1) prognoza wyniku finansowego na kolejny rok obrachunkowy

2) plan inwestycji zaplanowanych w kolejnym roku obrachunkowym

3) szanse i zagrożenia odnośnie realizacji ww planu rzeczowo-finansowego

3) Wymienić tryby podejmowania uchwał RN?

1) na posiedzeniu

2) pisemnie za pośrednictwem innego członka RN

   (tylko jawne i niewprowadzone na do porządku obrad na posiedzeniu)

3) środkami komunikacji bezpośredniej na odległość tj. np. via mail

   (tylko jawne i niewprowadzone na do porządku obrad na posiedzeniu)

Reasumując:

Pana materiały niewątpliwie stanowią wartość dodaną w trakcie przygotowania się do egzaminu i są w zupełności wystarczające. O ile do pisemnego można się przygotować bardzo dobrze za pomocą programu FullRecall, to zachęcam kolejnych kursantów nie lekceważyć ustnego i przećwiczyć na sucho pytania z ustnego zgodnie z zaleceniami Pana Marcina.

Pozdrawiam,

Jakub”

Egzamin 17.09.2016

„Panie Marcinie bardzo serdecznie dziękuję za materiały, które otrzymałam od Pana. Stanowią one 100 % bazę do nauki i zdania egzaminu. Każdy, kto opanuje materiał opracowany przez Pana ma gwarancję zdania egzaminu jestem tego przykładem - oczywiście na egzaminie dochodzi wielki stres, który robi swoje, ale pomimo tego zdobyłam wymaganą liczbę punktów na teście. Polecam wszystkim naukę z pakietu od Pana.

W dniu 17.09.2016 r. przystąpiłam do egzaminu na członków Rady Nadzorczej i ZDAŁAM!!!!!!!

Uzyskałam 110 pkt. miałam czwarty wynik. Na 22 osoby zdające, pisemny zaliczyło 7 osób, ustny za mojej obecności zaliczyło 5 osób nie wiem jak poszło pozostałym 2 osobom. Komisja egzaminacyjna bardzo miła i przyjazna. Pytania w teście w 98 % pokryły się z tymi od Pana, pojawiły się 2 nowe pytania w związku z wejściem w życie ustawy z 9 czerwca o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i z 3 pytania, których wcześniej nie widziałam. Na ustnym były między innymi pytania: komercjalizacja, ład korporacyjny, wsk. płynności, bilans, sprawozdanie finansowe, pokrycie straty, ja miałam pytania: rada nadzorcza kiedy i w jaki sposób może podejmować uchwały, co to jest zdolność do czynności prawnej - kto ją posiada i na czym polega oraz zbywanie akcji.

Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam,

Małgorzata”

Aktualności
29.03.21Egzamin 27.03.2021
Do sobotniego (27.03.2021) egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych podeszło 13 osób.
Test zaliczyło 6 osób i 5 z tych osób zdały ustny.
Wśród tych 5 osób, były co najmniej 3 osoby, które przygotowywały się z naszego pakietu szkoleniowego.
Gratulujemy!


zobacz więcej
18.03.21Informacja z egzaminu 13 marca 2021 roku
13 marca odbył się egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Do egzaminu podeszło 7 osób. 5 z tych osób zdało test, a 3 osoby ustny. Wśród osób, które zdały całość była co najmniej jedna osoba, która korzystała z naszego pakietu szkoleniowego. Jesteś naszym klientem i chcesz wiedzieć jakie były za pytania na ustnym? Napisz maila na marcin@reszka.edu.pl. Przy okazju wyślemy także aktualizację.
zobacz więcej
18.02.21Egzaminy ruszają!
Po 4 miesięcznej przerwie Ministerstwo Aktywów Państwowych rusza z egzaminami dla kandydatów na członków rad nadzorczych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/termin-i-miejsce-przeprowadzenia-egzaminu
zobacz więcej