SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
17.03.14

Relacja z egzaminu - 15 marca 2014


Dostaliśmy sprawozdanie z egzaminu od naszego klienta, który zdawał 15 marca 2014. 123 punkty! Gratulujemy! Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj.
Witam Panie Marcinie,

Na teście uzyskałem 123 punkty,

Z nowych pytań jakie udało mi się zapamiętać to:

1. Wady wskaźników rentowności :

odpowiedzi jakie były nie pamiętam niestety bo uznałem że nie ma sensu się skupiać na pytaniu na które i tak nie znam odpowiedzi.

2. ustawa o ofercie publicznej dotyczy:
a)dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym
b)weksli i czeków w rozumieniu przepisów prawa wekslowego i czekowego
c)bankowych papierów wartościowych
d) papierów wartościowych będących instrumentami rynku pieniężnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

nie znałem odpowiedzi ale wiedziałem że jest ona na początku ustawy i to rozwiązanie było banalnie proste a znalezienie poprawnej odpowiedzi zajęło mi 20 sekund .

3. Z rachunkowości : Inwentaryzacją drogą spisu z natury przeprowadza się inwentaryzację:
a)nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - przeprowadzono raz w ciągu 4 lat;
b)środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości na koniec roku obrotowego
c)zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - przeprowadzono raz w ciągu 2 lat;
d) aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie na koniec każdego roku obrotowego.

na to pytanie poświęciłem najwięcej czasu bowiem rozdziału o inwentaryzacji zacząłem szukać od końca bo zdawało mi się że jest gdzieś na końcu a jest na początku ustawy. pytanie jest podchwytliwe i trudne i nie jestem pewien czy zaznaczyłem dobrze

Nowe pytanie dotyczyło przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki , która zajmuje się produkcją postępowanie obejmuje znajomość przez kandydata:
a) procesów produkcji
b) znajomość rynku
c) znajomość rozwiązań logistycznych i transportu
d) nie pamiętam - niestety

Ogólnie na teście było bardzo dużo pytań dotyczących SP. z o.o. i s.a., żadnego z wyceny, o związkach zawodowych powtórzyły się wszystkie z programu, także z prawa pracy wszystkie z programu, poza nowym z rachunkowości pozostałe były dla mnie łatwe, z komercjalizacji jedno nowe dotyczące analizy ale było bardzo rozbudowane i bardzo szczegółowe.

Test zaliczyło 20 osób z około 50. Komisja wyniki egzaminu ogłosiła po ponad dwóch godzinach od zakończenia testu i od razu rozpoczął się egzamin ustny. Ja zdawałem jako pierwszy więc nie wiem jak pozostali. Komisja była bardzo przyjazna po pierwszym pytaniu o rachunek zysków i strat na które odpowiedziałem bardzo dobrze, miałem jeszcze pytanie o uprawnienia pracowników w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji - w momencie gdy mówiłem o wartości  akcji jaka może przypadać dla pracowników która nie może przekroczyć 18 średnich i 24 średnich razy ilość uprawnionych pracowników - pani z komisji mi przerwała i podziękowała za odpowiedź żeby nie przedłużać ;-) , pan prawnik z komisji zapytał na jaki okres RN może delegować członka do sprawowania czynności nadzorczych za członka zarządu który nie może sprawować swojej funkcji - gdy powiedziałem 3 miesiące Pan również podziękował za dalszą odpowiedź.

Moim zdaniem praca z programem i opanowanie materiałów od Pana + zaznajomienie się z ustawami jest gwarancją sukcesu.
Dziękuję bardzo za współpracę i pozdrawiam  Tomasz
Aktualności
29.03.21Egzamin 27.03.2021
Do sobotniego (27.03.2021) egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych podeszło 13 osób.
Test zaliczyło 6 osób i 5 z tych osób zdały ustny.
Wśród tych 5 osób, były co najmniej 3 osoby, które przygotowywały się z naszego pakietu szkoleniowego.
Gratulujemy!


zobacz więcej
18.03.21Informacja z egzaminu 13 marca 2021 roku
13 marca odbył się egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Do egzaminu podeszło 7 osób. 5 z tych osób zdało test, a 3 osoby ustny. Wśród osób, które zdały całość była co najmniej jedna osoba, która korzystała z naszego pakietu szkoleniowego. Jesteś naszym klientem i chcesz wiedzieć jakie były za pytania na ustnym? Napisz maila na marcin@reszka.edu.pl. Przy okazju wyślemy także aktualizację.
zobacz więcej
18.02.21Egzaminy ruszają!
Po 4 miesięcznej przerwie Ministerstwo Aktywów Państwowych rusza z egzaminami dla kandydatów na członków rad nadzorczych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/termin-i-miejsce-przeprowadzenia-egzaminu
zobacz więcej