SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
Prosta spółka akcyjna
 
Prosta spółka akcyjna (PSA) stanowi nowy, obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej, typ spółki kapitałowej, której działalność będzie uregulowana w Kodeksie spółek handlowych.
 
Rejestracja takiej spółki będzie możliwa  od 1 marca 2020 r.
 
PSA ma łączyć zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką akcyjną.
 
Znacznie uproszczona zostanie procedura rejestracji w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną. Aktem założycielskim PSA będzie umowa spółki, a nie tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznej spółki akcyjnej – statut. Umowa spółki będzie mogła zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie S24, co znacznie przyspieszy proces rejestracji spółki i umożliwi jej zarejestrowanie w przeciągu doby.
 
Akcjonariusze będą mieli aż trzy lata na wniesienie wskazanych w umowie spółki wkładów.
 
Dopuszczalne będą wkłady o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym (między innymi świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki).
 
Do zawiązania PSA wymagane będzie pokrycie kapitału akcyjnego, którego wysokość została określona jako „nie mniejszy niż 1,00 zł”. Jest to znacząca różnica w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną, w przypadku której minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł.
 
Akcje PSA nie będą notowane na giełdzie, jednakże będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę.
 
Procedury związane z funkcjonowaniem spółki zostaną uproszczone i nastąpi ich wysoka elektronizacja (możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji).
Zostanie uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony będzie np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczalne jest wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie,
W spółce nie będzie konieczna rada nadzorcza pojawi się możliwość powołania rady dyrektorów.
Będzie możliwość uproszczonej likwidacji spółki - skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji - przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.
 
Prosta spółka akcyjna wydaje się ciekawą alternatywą dla obecnie istniejących form prowadzenia działalności gospodarczej. Łączy zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze zmodyfikowanymi zaletami spółki akcyjnej. Celem ustawodawcy było utworzenie konstrukcji, która byłaby atrakcyjna dla młodych firm i dawała im możliwość łatwiejszego gromadzenia kapitału. Co istotne dla przedsiębiorców, jest szansa na to, że pozyskiwanie inwestorów będzie łatwiejsze niż dotychczas. Inwestorzy mogą czuć się zachęceni tym, że w przypadku PSA inwestować będą w konkretne przedsięwzięcie biznesowe, a nie rozbudowane struktury korporacyjne – jak w przypadku klasycznej spółki akcyjnej.
Aktualności
17.09.19Informacje z egzaminu - 15 września 2019
W niedzielnym (15.09.2019) egzaminie dla kandydatów na członków rad nadzorczych wzięły udział 23 osoby. Test i ustny zdało 6 osób. W tym co najmniej 3 naszych klientów. Tym razem relacje od tych osób dostępne tylko dla osób, które skorzystały z naszej oferty w ciągu ostatnich 6 miesięcy (proszę o informacje na marcin@reszka.edu.pl).
zobacz więcej
09.08.19Relacja z egzaminu do rady nadzorczej - 27 lipca 2019
Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj relacje z egzaminu, który odbył się 27 lipca 2019 roku.
zobacz więcej
13.07.19Relacje naszych klientów z egzaminu, który odbył się 13 lipca 2019.
13 lipca 2019 do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych podeszło 29 osób. Test zdało 7 i każda z tych osób zdała ustny.  Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj relacje, które otrzymaliśmy od naszych klientów.
zobacz więcej